Download phần mềm

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOUTH 

[dl title=” Phần mềm Southchange – New ” desc=” Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy South NTS 302 / 302R /305 / 305B /325 / 355 / 312 / 312B /312L / 312R / 332R giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Topcon…Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad” link=”https://www.mediafire.com/?9bco3e7mpxbzsm4″]

[dl title=” Phần mềm trút máy NTS 362 ” desc=” Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy South NTS 362 / 362 L / 362R  giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Topcon…Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad” link=”http://www.mediafire.com/download/4707ljtc7yn4oi9/Trut+may+362.rar”]

[dl title=” Phần mềm Sanding – New ” desc=” Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy Sanding 752 / 752L/ 752RL giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Leica…Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad” link=”https://www.mediafire.com/?ufdokdnu5nufu33″]

[dl title=”Phần mềm Tranfer v1.6.rar” desc=” Phần mềm sẽ giúp người dùng có thể đưa dữ liệu từ máy vi tính vào máy toàn đạc South một cách dễ dàng…” link=”https://www.mediafire.com/?o94m3i5je69a8ad”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc TOPCON GOWIN tks 202

[dl title=”Phần mềm T-COM 1.51.rar” desc=”Phần mềm trút số liệu Topcon 1.5 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”https://www.mediafire.com/?3pmv3k9zjt30hpg”]

[dl title=”Phần mềm TLinkSetup.6.11″ desc=”Phần mềm trút số liệu TLinkSetup.6.11 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/jizyitwiaan/TLinkSetup.6.11.exe”]

[dl title=”Phần mềm TimeS-Link.rar” desc=”Phần mềm trút số liệu TimeS-Link giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/g0lmh4k722p0h5e/TimeS-Link.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc LEICA

[dl title=”Phần mềm LEICAGeoOffice+v4.rar” desc=”Phần mềm trút số liệu LEICAGeoOffice  giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/f9fre72pjwpjdvr/LEICAGeoOffice+v4.rar”]

[dl title=”Phần mềm Leica+Survey” desc=”Phần mềm trút số liệu Leica+Survey  giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/l3xzz3gnacnwxac/Leica+Survey+%28English%29.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc NIKON

[dl title=”Phần mềm Data+tranfers+Nikon.zip” desc=”Phần mềm trút số liệu Nikon giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/tznjt2zw2wj/Data+tranfers+Nikon.zip”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOKKIA

[dl title=”Phần mềm Spectrum Link” desc=”Phần mềm trút số liệu Spectrum Link giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/zdat4ljj62lunv7/Spectrum_Link_7_5.exe“]

[dl title=”Phần mềm Sokkia I/O” desc=”Phần mềm trút số liệu Sokkia I/O giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/333myktman85c94/SOKKIA+IO.rar”]

[dl title=”Phần mềm SokkiaLink” desc=”Phần mềm trút số liệu SokkiaLink  giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/cpoer6gq1egq3mh/SOKKIA+Link+V2.2.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc PENTAX

[dl title=”Phần mềm Pentax.rar” desc=”Phần mềm trút số liệu Pentax  giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/kr39a14acx6u3q5/pentax.rar”]

Phần mềm tổng hợp trút cho máy toàn đạc

[dl title=”Phần mềm DPSURVEY 2.8.8″ desc=”Phần mềm trút số liệu áp dụng cho các máy toàn đạc muốn trút dữ liệu đơn giản nhanh chóng xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/h1ah41l8bh65omn/DPSurvey+setup+288.exe”]

Phần mềm trút số liệu cho máy GPS cầm tay

[dl title=”Phần mềm trút Dữ liệu GPS cầm tay Garmin” desc=”Sau khi đi đo chi tiết về, phần mềm GPS Garmin giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy thu GPS  vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/abzhfp6g6wfhcba/Phan+mem+GPS+cam+tay+Mapsource.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần SOUTH

[dl title=”Phần mềm trút máy GPS South loại 1 tần” desc=”Phần mềm trút số liệu GPS South Áp dụng cho các máy GPS S65 / S66 / H66 / 9600 / T10 / R70 /S82 / S82T /  Giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/ojxmivbe1p72kek/H86_assisant_20110419.rar”]

Phần mềm Bình sai  GPS 1 tần SOUTH

[dl title=”Phần mềm bình sai máy GPS South loại 1 tần” desc=” Phần mềm bình sai số liệu GPS South Áp dụng cho các máy GPS S65 / S66 / H66 / 9600 / T10 / R70 /S82 / S82T / R90  Giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/rz03ua9b5dnpm5a/static+process.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 2 tần SOUTH

[dl title=”Phần mềm trút máy GPS South loại 2 tần” desc=”Phần mềm trút số liệu GPS South Áp dụng cho các máy GPS S82 / S82T / R90 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/cvc367jc27tsw28/MicrosoftActiveSync%28en%29.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  HUACE

[dl title=”Phần mềm trút máy GPS X20 – 1 tần số ” desc=”Phần mềm trút số liệu GPS X20 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://www.mediafire.com/download/h0s3dl3lo7gba7y/Trut+X20.zip”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  TRIMBLE

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm thao tác máy tính từ xa TEAMVIEW

[dl title=”Phần mềm Teamview” desc=”Trong quá trình xử lý dữ liệu chi tiết, hoặc bình sai tính toán cần sự  trợ giúp từ chúng tôi, 2 bên sẽ thao tác qua nhau thông qua phần mềm Teamview…” link=”http://www.mediafire.com/download/6dhh7eq9fjzsrj7/team.rar”]

Phần mềm xử lý số liệu đo vẽ chi tiết

[dl title=”Phần mềm xử lý số liệu đo chi tiết” desc=”Trong quá trình xử lý dữ liệu chi tiết, phần mềm giúp xử lý dữ liệu từ dạng thô về dạng chuẩn tùy theo yêu cầu công việc một cách nhanh chóng, thuật toán chính xác” link=”http://www.mediafire.com/download/k3w3paoht55yi32/Phan+mem+XLSL+chi+tiet.rar”]

Bộ cài đặt Micosation, Famis, IB, IC, Winapp32

[dl title=”Phần mềm bản đồ” desc=”Cài đặt các tiện ích trong làm bản đồ địa chính” link=”http://www.mediafire.com/download/s1u6y4ckkp8i33u/Bo+cai+Micro%2BIB%2BIC%2BFa%2B…%2BaHoi.rar”]

Phần mềm cài đặt cho cáp USB

[dl title=”Cáp USB South” desc=”Phần mêm hỗ trợ Driver đi theo dây cáp, giúp quá trình trút đơn giản và nhanh chóng.” link=”http://www.mediafire.com/download/s7f76g5d80kz3g0/Driver+USB+Driver+TQ.rar”]
[dl title=”Cáp USB Window 7″ desc=”Phần mêm hỗ trợ Driver khi cài đặt cho Window 7″ link=”http://www.mediafire.com/download/yd2bc8v3yep3tsc/Driver+USB+Win7.rar”]

Phần mềm Ghi màn hình DESTOP

[dl title=”Phần mềm ghi màn hình ” desc=”Phần mềm giúp ghi lại các thao tác trên máy tính, học tập.” link=”http://www.mediafire.com/download/q197s9j7ikkpoij/Phan+mem+ghi+man+hinh.rar”]