Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOUTH 

[dl title=” Phần mềm Southchange – New ” desc=” Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy South NTS 302 / 302R /305 / 305B /325 / 355 / 312 / 312B /312L / 312R / 332R giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Topcon…Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad” link=”https://www.mediafire.com/?9bco3e7mpxbzsm4″]

[dl title=” Phần mềm Sanding – New ” desc=” Đây là phần mềm chính hãng Áp dụng cho máy Sanding 752 / 752L/ 752RL giúp bạn có thể trút dữ liệu dạng Góc-Cạnh, dạng Tọa độ, Hoặc chuyển qua định dạng của máy Leica…Dữ liệu có thể Upload trực tiếp vào phần mềm Micosation, Phần mềm Autocad” link=”https://www.mediafire.com/?ufdokdnu5nufu33″]

[dl title=”Tranfer v1.6.rar” desc=” Phần mềm sẽ giúp người dùng có thể đưa dữ liệu từ máy vi tính vào máy toàn đạc South một cách dễ dàng…” link=”https://www.mediafire.com/?o94m3i5je69a8ad”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc TOPCON

[dl title=”T-COM 1.51.rar” desc=”Phần mềm trút số liệu Topcon 1.5 giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/T-COM-1.51.rar”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc LEICA

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc NIKON

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc SOKKIA

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc PENTAX

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc GOWIN

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu cho máy GPS cầm tay

[dl title=”HDSD GPSMAP 78 Series.pdf” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSD-GPSMAP-78-Series.pdf”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần SOUTH

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 2 tần SOUTH

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  HUACE

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]

Phần mềm trút số liệu máy GPS 1 tần  TRIMBLE

[dl title=”HDSDSANDING.doc” desc=”Phần mềm trút số liệu South chane giúp bạn trút nhanh số liệu từ các máy toàn đạc điện tử ngay sau khi đo đạc xong vào máy tính…” link=”http://thietbitracdia.com.vn/wp-content/uploads/2014/07/HDSDSANDING.doc”]