TS024

Bán máy toàn đạc TS02-5″ POWER chính hãng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Product Description

1. ng kính:

– Độ phóng đại: 30 x

– Trường nhìn : 1° 30’(1.66 gon) 26m tại khoảng cách 1km

– Phạm vi điều tiêu: 1.7 m đến vô cùng

– Thể lưới: chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng

2. B nh, truyn d liu:

– Bộ nhớ trong: 24.000 điểm ghi

– Định dạng dữ liệu: GSI / DXF / XML / ASCII/XLS/ Định dạng tự do

3. Bàn phím và màn hình

– Màn hình: 01 màn hình tinh thể lỏng LCD 160×280 pixel, đèn chiếu sang

– Bàn phím tiêu chuẩn Alpha

4. Đo góc ( Hz, V)

– Độ chính xác (ISO 171233): 5”

– Hiển thị: 1” / 0.1 mgon / 0.01 mil

– Phương pháp: tuyệt đối, liên tục, đối tâm

– Bộ bù: tăng lên bốn lần sự bù trục

– Độ chính xác thiết đặt độ bù: 2”

5. Đo khong cách ti đim phn x:

– Gương GPR1: 3500m

– Tấm phản xạ (60mmx60mm): 250m

– Độ chính xác/ Thời gian đo: Đo chính xác (Fine) : ±(1.5 mm+2 ppmD)/ 2.4 giây, Đo nhanh: ±(3mm+2ppmD)/0.8 giây, Đo đuổi: ±(3mm+2ppmD)<0.15 giây

6. Đo không gương:

– Đo được 400m

– Độ chính xác/ Thời gian đo: ±(2mm+2ppmD) / 3 giây

– Kích thước của điểm laser: Xa 30m là 7mmx10mm, xa 50m là 8 mmx20mm,

7. H điu hành: Windows CE: 5.0 Core

8. Di tâm laser:

–    Loại : Điểm laser,chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng

–   Độ chính xác dọi tâm: 1.5mm trên 1.5m chiều cao máy

9. Ngun pin (GEB221):

– Loại: LithiumIon

– Thời gian làm việc: hơn 20 h

– Trọng lượng: 5.1 kg

10. Môi trường hot đng:

– Biên độ làm việc: từ -20°C tới +50°C

– Chịu nước và bụi (IEC 60529): IP55

– Độ ẩm: 95% không ngưng tụ